Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas poważną kwestią, również gdy odwiedzacie naszą stronę. Państwa dane będą chronione zgodnie z obowiązującymi regulacjami ustawowymi, a w szczególności zgodnie z nową Ustawą o telekomunikacji. Poniżej możecie Państwo dowiedzieć się, jakie dane są zapamiętywane podczas Waszej wizyty na naszej stronie i w jaki sposób są wykorzystywane.

1. Przechowywane dane

Nie można uniknąć sytuacji, w której nasze serwery statystyczne automatycznie zapamiętują i przechowują informacje wysyłane przez Państwa przeglądarkę. Dane te obejmują rodzaj i wersję przeglądarki, stosowany system operacyjny, odniesienie do URL (poprzednio odwiedzona strona), nazwę hosta komputera łączącego się z naszą stroną (adres IP) oraz czas, w którym nastąpił kontakt z serwerem. Dane takie zbieramy i przechowujemy wyłącznie w celach statystycznych i związanych z systemem. Wszelki inne dane są zapamiętywane wyłącznie wtedy, gdy są podawane dobrowolnie – przykładowo w przypadku przesyłania prośby o informację lub procesu rejestracji. Z zasady wyżej wymienione dane nie mogą być powiązane z konkretną osobą, nie następuje również próba powiązywania z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

2. Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych stronie trzeciej

Udostępnione nam przez Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do odpowiedzi na Państwa pytania, do przetwarzania umów, które zawarliście z naszą firmą lub do celów administracji technicznej. Państwa dane osobowe będą przekazywane lub komunikowane w jakikolwiek sposób stronie trzeciej, jeżeli jest to konieczne do przetwarzania umów, wymagane do wystawiania faktur lub w przypadku, gdy na to wcześniej wyraziliście Państwo Waszą zgodę. Zachowujecie Państwo prawo do wycofania zgody w każdym czasie, co stanie się skuteczne od momentu wycofania oraz w przyszłości. Usunięcie i skasowanie zarejestrowanych danych osobowych zostanie przeprowadzone w momencie otrzymania Państwa wycofania zgody na przechowywanie danych, w momencie gdy przechowywane dane nie będą więcej wymagane do celu, w którym zostały zarejestrowane lub dalsze przechowywanie tych danych nie będzie dozwolone z jakiejkolwiek innej przyczyny ustawowej.

3. Prawo do uzyskania informacji

Z przyjemnością udostępnimy Państwu informacje dotyczące Państwa danych osobowych przechowywanych w naszej firmie. W przypadku pytań odnośnie sposobu przetwarzania Państwa danych, prosimy o przesłanie maila na adres: support@bilsteingroup.com.

4. Polityka prywatności w zakresie wykorzystania Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics – serwis analityczny sieci internetowej należący do Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane “cookies”, czyli pliki tekstowe zapamiętane w komputerze użytkownika, pozwalające na analizę wykorzystania strony internetowej przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookies odnośnie wykorzystania przez użytkownika strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika, który po skróceniu o ostatni oktet jest zapamiętywany w oparciu o metodę “_anonymizeIp()”) są przesyłane do serwerów Google w USA, a następnie są tam gromadzone.

Google w żaden sposób nie powiąże adresu IP użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może zapobiec instalacji plików cookies używając odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Pragniemy jednak podkreślić, iż w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich serwisów tej strony. Korzystając z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Google w sposób i w celu opisanym powyżej.

Użytkownik może ze skutkiem w przyszłości zapobiec śledzeniu aktywności przez Google Analytics pobierając i instalując dodatek blokujący Google Analytics w aktualnie używanej przeglądarce: tools.google.com/dlpage/gaoptout.